Portfolio - An Observant Owl

Portfolio

Golpo Korte Chobi - Photos that tell stories

Durer Poridrishho - Distant vistas

Onno Noksha - Other maps, other lives

Siraj’r Noshto Svopno - Siraj’s lost dream

Jibon’r Utsab - A festival called Life